Giếng sinh học - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ

Số lượng    

Mô tả

Hệ quả từ thiết bị xử lý nước thải tạo ra giếng sinh học kết hợp mạng thu gom và xử lý.

Giếng sinh học là thiết bị XLNT với chiều cao được kéo dài tương ứng với việc thu hẹp diện tích hình chiếu bằng của thiết bị.

Hệ quả từ thiết bị xử lý nước thải tạo ra giếng sinh học kết hợp mạng thu gom và xử lý.

Giếng sinh học là thiết bị XLNT với chiều cao được kéo dài tương ứng với  việc thu hẹp diện tích hình chiếu bằng của thiết bị.


Đang tải...


 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VÀ XANH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 84 đường Nguyễn Thanh Bình, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0983.457.612                  

Email: info@xanhxanh.net  -  Website: xanhxanh.net

Công ty tại Hoa Kỳ: Blue & Green US, Địa chỉ: 436 E. Grand Avenue Chicago, Illinois - USA